Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 27/12/2018
Praktische Info
Parochieraad
De parochieraad komt 4 maal per jaar samen om in een geest van verbondenheid en broederlijkheid te zoeken naar hedendaagse samenwerkingsvormen en om het pastoraal team te adviseren.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor