Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 22/04/2019
Praktische Info
Ziekenzalving
Heer, blijf bij ons, ook als de nacht valt…
Is er iemand onder U ziek, laat dan een priester uit de gemeenschap roepen, opdat hij een gebed zou uitspreken over de zieke en hem/haar met olie zalven in de naam van de Heer. (uit Jacobus 5,14 e.v.)
Neem contact op met de pastoor of eventueel via het contactgezin.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor