Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 27/12/2018
Parochiegids
Acolieten
Als misdienaar: voor alle jongeren vanaf het 3de leerjaar.
Bij huwelijks- en uitvaartliturgie: volwassenen.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor