Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 01/09/2018
Parochiegids
Andere jaarlijkse steunacties
Kerkopbouw, Licht en liefde, Damiaan, MS-patiënten, Bond Zonder Naam, Missie, Amnesty International,…
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor