Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 22/04/2019
Parochiegids
Andere jaarlijkse steunacties
Kerkopbouw, Licht en liefde, Damiaan, MS-patiënten, Bond Zonder Naam, Missie, Amnesty International,…
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor