Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 18/03/2018
Parochiegids
Kerstattentie
Voor ouderen en langdurig zieken.
Contactgegevens doorklikken naar Pastoor (Administrator)