Navigatie
Parochie Sint-Leonardus Aartselaar
Laatste aannpassing 22/04/2019
Welkom op deze website


  Via de navigatie links komt u meer te weten:
  Actuele info geeft nieuws over voorbije of komende evenementen van de parochie

  Praktische info bevat ondermeer contactgegevens van de parochie, info over sacramenten en plannetjes van de verschillende locaties in onze parochie.

  Parochiegids bevat naast de parochiegeschiedenis ook de contactgegevens van werkgroepen, verenigingen en diensten in onze parochie.

  Links geeft een overzicht van andere sites binnen de federatie, het bisdom en de wereldkerk.

  Met de Parochie A-Z krijgt u een alfabetisch overzicht met de onderwerpen van de site.
ONTHAAL NIEUWKOMERS !
Als parochiegemeenschap willen wij, samen met anderen, zorg dragen voor de kwaliteit van het samenleven op de plaats waar mensen wonen. Daarom hebben wij als doel de nieuwkomers in onze parochie als nieuwe parochianen te verwelkomen en hen wegwijs te maken in het parochiale en sociale leven van de parochie.
De namen en adressen van de nieuwkomers worden ons niet meer doorgegeven, als gevolg van de wet op de privacy. Wij vragen daarom uw medewerking. Indien u in uw buurt een nieuwe inwoner weet, kan u zelf het initiatief nemen om langs te gaan met de parochiale infobrochure of het adres doorspelen aan onze pastoor of iemand van het parochieteam
Zo’n bezoek kan een uitnodiging zijn voor iedereen en in het bijzonder voor jonge gezinnen, jeugd, zieken en bejaarden om zich in te burgeren in het leven op de parochie. Wij zijn steeds bereid respectvol te luisteren naar de noden en verwachtingen van de nieuwkomers.